Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

shiba - inu

_Chovatelská_stanice_

_HVĚZDA_HANÉ_

SHIBA - INU

Ch´ikari Saico Hvězda Hané

"MOTO"   Kdyby shiba  směla vyslovit jedno jediné slovo, znělo by nepochybně

"Moje" - moje jídlo, moje hračky, můj dům, můj člověk - můj svět.   ing. Hana Petrusová


 

 

Odkaz na web stránky,

s kterými  spolupracujeme:

www.shibainu.wz.cz

www.shiba-inu.wz.cz

www.hvezdahane.ic.cz

www.fotogalerie-shiba.wz.cz

www.shiba-inu.yc.cz

 


Můžete nám psát na email:

hvezda.hane@email.cz

 

MAPA


CHOVATELSKÉ  STANICE

V sekci "Odkazy"  najdete odkazy na chovatelské stanice Shib. Prosíme o přidání našeho odkazu na indexovou nebo hlavní stranu Vašich webových stránek.

 Hvězda Hané- chovná stanice

Hvězda Hané- chovná stanice

Následně pošlete e-mail s názvem Vaší CHS, kontaktní osobou, e-mail, odkaz na web. adresu. Možná je i výměna odkazů.


Odkaz na stránky

Shiba klubu:

Shiba-klub CZ

 

 

Shiba-klub

 

ČMKU:

 

Veterinář radí:

Informace nejen od veterináře.


TOPlist


Využíváme programů zdarma

a služeb serveru:

Přidej na Seznam

PageRank

 

 

 

 

 

Ocenění

Posun na:

Podmínky pro získání titulu :


Nahoru  [Zkratky ocenění] [Třídy hodnocení]


Zkratky

 

N = Nadějný VN = Velmi nadějný
D = Dobrý VD = Velmi dobrý
V = Výborný NV = Národní vítěz
VSV = Vítěz speciální výstavy
KV = Klubový vítěz
OV = Oblastní vítěz

BIS Best in Show – Nejhezčí pes výstavy
BOB Best of Breed – Vítěz plemene
BOG Best of Group – Vítěz skupiny
CH National beauty champion – Národní šampion krásy
ICH International beauty champion – Mezinárodní šampion krásy
JCH Youth national beauty champion – Juniorský šampion krásy
CWC, CAC Certificat d´Aptitude au Championat - Čekatelství národního šampionátu krásy (může dostat Vítěz třídy)
Res.CAC Reserve Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté
  Rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy (může dostat pes a fena ocenění známkou V2 ve třídách dospělých psů)
CACIB Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté
  Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy
RCACIB Reserve Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté
  Rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy (může dostat pes a fena ocenění známkou V1 nebo V2 ve třídách dospělých psů)
CAJC Certificat d´Aptitude au Junior Championat
  Čekatelství národního šampionátu krásy mladých (může dostat pes a fena oceněná známkou V1 ve třídě mladých psů)

O Otec
M Matka
   
chov. Chovatel(ka)
maj. Majitel(ka)
NV Národní výstava
MVP Mezinárodní výstava psů
ČR Česká republika
SR Slovenská republika
PL Polská republika
   

Nahoru [Zkratky ocenění] [Třídy hodnocení]


Třídy

 

Třída štěňat od 3 do 6 měsíců
 
Třída dorostu od 6 do 9 měsíců
 
Třída mladých od 9 do 18 měsíců
 
Mezitřída od 15 do 24 měsíců
 
Třída otevřená od 15 měsíců
 
Třída šampionů od 15 měsíců s přiznaným titulem šampiona
 
Třída vítězů od 15 měsíců s titulem Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Národní šampión a Interšampión
 
Třída veteránů od 8 let
 
Třída čestná od 15 měsíců, podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů (pouze pro klubové výstavy)
 
Třída rodičů nejméně jeden vrh odchován; ve třídě se musí předvést spolu s rodičem též alespoň jeden potomek (pouze pro klubové výstavy)
 

 

 Nahoru [Zkratky ocenění] [Třídy hodnocení]


                                                                              Šampionáty

     Ve zkrácené verzi Vám předkládáme podmínky šampionátů některých zemí FCI  pro plemena bez pracovní zkoušky, kam patří i shiby. Ten, kdo se zúčastní výstavy psů a jeho čtyřnohý kamarád získá nějaký titul, začne  zkoumat, k čemu vlastně takový titul slouží. Z vlastní zkušenosti vím, že takovýchto informací mnoho není, zvláště, když neznáte cizí řeči a nemáte možnost si text napsaný mnohdy nesrozumitelným jazykem nechat přeložit. Věřím, že tento přehled pomůže všem, které baví vystavování psů, orientovat se v podmínkách plnění čekatelství  CAJC, CAC, CACIB, CACA, HPJ, CWC, CACS, či jak se všechna ta  výstavní vítězství jmenují.

     Přeji všem  nadšencům vystavovatelům mnoho úspěchů při jejich získávání.

Mezinárodní šampion krásy - Interšampion (FCI) - platnost od 1.1.2001
 - nutno získat 4x CACIB
 - nejméně od 3 různých rozhodčích
 - čekatelství nejméně ze tří různých zemí FCI, bez ohledu na počet konkurentů
 - mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den!
 - Kartička CACIB získaná na výstavě je pouze osvědčením o nároku na čekatelství. Udělení je vázáno na potvrzení čekatelství             CACIB z FCI!
 - Res. CACIB může nahradit CACIB pouze v případě, že jedinec, který získal CACIB, má již FCI potvrzen titul Mezinárodního šampiona krásy. Kartička CACIB z FCI přijde automaticky, není třeba o přiznání takového CACIB žádat.

             O titul Mezinárodního šampiona krásy vystavovatelé z ČR žádají: ČMKU, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
             Zasílá se: originál šedobílých potvrzení titulu CACIB z FCI, kopie rodokmenu psa.

Český junior šampion (ČMKU) - platnost od 1.1.2002
 - CAJC se uděluje ve třídě mladých  9 - 18 měsíců

 - na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová,
 - nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů do věku psa 24 -   

    měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Český šampion!)
 - nejméně od 2 různých rozhodčích 
 - ve věku psa 9-24 měsíců
 

            O titul se žádá: ČMKU, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
            Zasílá se: originál karet CAJC, kopie rodokmenu psa; Diplom bude vrácen na dobírku. Lze vyřídit i osobně v úředních             

                              hodinách (úterý 8-17). Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

 

Český šampion (ČMKU) - platnost od 1.1.2002
 - CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, šampionů (vítězů)

 - na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v ČR
 - nutno získat 4x CAC, z toho minimálně 2x na výstavě mezinárodní
 - dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
 - minimálně 2 různí rozhodčí
 

           O titul se žádá: ČMKU, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
           Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu psa; Diplom bude vrácen na dobírku
           Na držitele res. CAC přechází CAC jen v případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ČMKU udělen a         

           potvrzen  titul šampiona.

 

Český veterán (ČMKU) - platnost od 1.1.2006
 -
Podmínky pro psa a feny::
 - zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP
 - ocenění minimálně od 2 rozhodčích
 - započítávají se výstavy konané v ČR
 - započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005)
 - titul bude udělován od 01. 01. 2006
 - poplatek za vystavení diplomu 100,-Kč + DPH
 - diplom vystavuje sekretariát ČMKU

 - Schváleno P ČMKU 05. 05. 2005

 

Slovenský šampion krásy mladých (SKJ) - platnost od 1.1.2000
 - CAJC se uděluje ve třídě mladých

 - na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová
 - nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců

    (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Slovenský šampion krásy!)
 - nejméně od 2 různých rozhodčích 
 - ve věku psa 9-24 měsíců
 

         O titul se žádá: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
         Zasílá se: originál karet CAJC, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa; Nutno uhradit 200 Kč a 70 Kč poštovné na účet

                           SKJ. Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

 

Slovenský šampion krásy (SKJ) - platnost od 1.1.2000
 - CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, šampionů (vítězů)

 - na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
 - nutno získat 4x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) nebo 3x CAC a 3x Res. CAC, které mohou

   nahradit 1x CAC. ! Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy!
 - dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
 - minimálně 2 různí rozhodčí
 

           O titul se žádá: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
           Zasílá se: originál karet CAJC, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa; Nutno uhradit 200 Kč a 70 Kč poštovné na

                            účet SKJ.

Slovenský Grand šampion krásy (SKJ) - platnost od 1.1.2003
 - Pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampion krásy
 - Je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty CAC musí být udělen alespoň

    dvěma rozhodčími
 - Jeden z potřebných CACů je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB.
 

          O titul se žádá: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
          Zasílá se: originál karet CAC, kopie posudkových listů, kopie diplomu slovenského šampiona krásy, kopie rodokmenu psa.

                             Nutno uhradit 400 Kč a 70 Kč poštovné na účet SKJ.

 

Slovenský veterán šampion (SKJ) - platnost od 1.2.2003
 - Pes/fena musí získat 3x Výborná 1 ve třídě veteránů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
 - V 1 musí být udělen alespoň dvěma rozhodčími
 - Jeden z potřebných V 1  je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB, další na mezinárodní, národní nebo speciální

    výstavě.
 

         O titul se žádá: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
         Zasílá se: originál posudkových listů, kopie rodokmenu psa. Nutno uhradit 100 Kč a 70 Kč poštovné na účet SKJ.

 

Polský šampion mladých (ZKWP)
 - 3x vítěz mladých ve třídě mladých od 9 do 18 měsíců

 - z toho 1 musí být získaný na mezinárodní  nebo klubové výstavě

 - od 3 různých rozhodčích
 

Polský šampion (ZKWP)
 - 3x CWC v mezitřídě nebo ve třídě pracovní, otevřené nebo šampionů

 - z toho 1x CWC z mezinárodní  nebo klubové výstavy

 - od 3 různých rozhodčích

 - doba mezi 1. a 3. CWC minimálně 6 měsíců a 1 den


Rakouský šampion mladých (ÖKV)
 - čekatelství šampiona mladých "Jugendsieger" se uděluje ve třídě mladých na výstavách s udělováním CACA (čekatelství

   Rakouského šampiona)
 - nutno získat 3x Jugendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a 1x CACA z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku

    psa 24 měsíců (toto CACA již nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy!)
 - nejméně od 2 různých rozhodčích 
 - ve věku psa 9 - 24 měsíců
 

         O titul se žádá: OKV, Siegfried Marcus Strasse 7, A-2362 Biedermannsdorf - Austria
         Zasílá se: originál karet Jugendbester, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa. Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy 

                           šampionů!

 

Rakouský šampion (ÖKV)
 - CACA a res. CACA se uděluje v mezitřídě, ve třídě otevřené a šampionů na výstavách: mezinárodní, národní a klubová v Rakousku
 - nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den
 - nejméně od 3 různých rozhodčích
 - nejméně ze dvou mezinárodních výstav

 

           O titul se žádá: ÖKV, Siegfried Marcus Strasse 7, A-2362 Biedermannsdorf - Austria
           Zasílá se: originál karet CACA, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa. 

           Na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ÖKV udělen titul

           Rakouského šampiona.

 

Německý Jugendchampion (VDH) - nově, doposud byl pouze Dt.J.CH.(Klub)
 - 3 čekatelství
 - čekatelství musí být udělena nejméně dvěma různými rozhodčími

 - bez časového omezení

 - Čekatelství se uděluje prvnímu umístěnému zvířeti ve třídě mladých (po 9 měs.věku) na mezinárodních a národních výstavách.Druhé

   umístěné zvíře může být ohodnoceno titulem Res-čekatele, pokud první pes k datu výstavy dosáhl podmínek pro udělení titulu

  Jugend-Champion, může být titul čekatelství uznán psu s titulem Res-čekatele. Přiznání titulů není nárokováno (záleží na rozhodčím) 


            Diplomy vyřizuje: Verband für das Deutsche Hundewesen e.V., Postfach 104154, 44041 Dortmund.

            Zasílá se: kopie 3 posudků s přiznáním čekatelství,  kopie PP, poplatek 20,- €, údaje o majiteli psa (píše se do diplomu)

 

Německý Champion (VDH)
 -
5 x CAC (VDH-ChA) ze třídy otevřené, šampionů, či mezitřídy, z čehož
 - 1x CAC (VDH-ChA) z Bundessiegerschau nebo Europasiegerschau
 - minimálně 2x CAC (VDH-ChA) z dalších Mezinárodních nebo Národních výstav
 - maximálně 2x CAC (VDH-ChA) z výstav Speciálních
 - mezi 1. a 4. CAC (VDH-ChA) musí uplynout minimálně 12  měsíců
 - Dále musí být tato čekatelství udělena aspoň od 3 rozhodčích.

 - Tituly z VDH-Bundessieger-Zuchtschau a VDH-Europasieger-Zuchtschau  (pozn.:TJ. zřejmě výstava v Dortmundu) platí

   dvojnásobně. Navíc mají na těchto výstavách získané tituly Res.Anw.stejnou hodnotu, jako normální tituly jinde, a to i v případě, že

   nedojde k záměně Res čekatelství za čekatelství  (tj., jak jsem to pochopil já, Res Anw Dt Ch v Dortmundu je jako Anw.Dt.Ch jinde

   zde ještě poznámka na okraj: je v Německu rozdíl mezi CAC a Anw.Dt.Ch – ten prý musí být pro získání titulu udělen, jinak Vám

  CAC není k ničemu.Pravda je, že na posudkových listech jsou kolonky pro obojí.

- Poplatek je 35 E.

Německý Veteranen Champion (VDH)
 - od 8 let věku psa
 - 3x čekatelství (vítěz třídy veteránů)
 - 2 různí rozhodčí
 - bez časového omezení

POKUD BYLO ALESPOŇ JEDNO ČEKATELSTVÍ ZÍSKÁNO PŘED 1.7.2004, PLATÍ STÁLE TYTO PODMÍNKY:

 

Německý Champion (VDH)
 -
4x CAC (VDH-ChA) z čehož 2 CAC (VDH-ChA)
 - musí být uděleny na Mezinároních nebo Národních výstavách
 - mezi 1. a 4. CAC (VDH-ChA) musí uplynout minimálně 12  měsíců
 - 3 různí rozhodčí
 - Res.CAC  (Res.VDH-ChA) může nahradit 1 CAC (VDH-ChA), 
 - pokud jedinec, který získal CAC (VDH-ChA), má v den výstavy přiznán titul Německý šampion (VDH-ChA)

 - Získává první zvíře ve třídě veteránů na NV a MV – min. 8 let.Druhé zvíře může být oceněno titulem Res.čekatele, res.čekatel může získat titul čekatelství pokud první umístěný pes má k datu výstavy splněny podmínky pro získání titulu šampiona.Titul není nárokován.

                 Diplomy vyřizuje: Verband für das Deutsche Hundewesen e.V., Postfach 104154, 44041 Dortmund.

                 Zasílá se: originál karet CAC VDH, kopie rodokmenu a 35 EUR!

Maďarský šampion mladých (MEOE)
 - 3x titul HPJ (Hungaria Prima Junior) ze třídy mladých (od 9 do 18 měsíců)
 - nejméně od dvou různých rozhodčích
 - nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
 - Diplomy vyřizuje: MEOE, Tétényi út. 128/b-130, H-1116 Budapest, Hungary. Zasílá se: originál karet HPJ, kopie rodokmenu a    kopie posudků.

Maďarský šampion (MEOE)
 - 4x CAC z mezitřídy nebo třídy otevřené nebo pracovní, cizinci mohou použít i CAC ze třídy šampionů
 - nejméně od tří různých rozhodčích
 - nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
 - mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
        

                Diplomy vyřizuje: MEOE, Tetényi ut. Budapest.

                Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Maďarský Grand šampion (MEOE) - dříve šampion s vavřínovým věncem

 - musí již být udělen a potvrzen titul Maďarský šampion
 - 3x CAC výhradně ze třídy šampionů a minimálně 1x BOB
 - nejméně od dvou různých rozhodčích
 

              Diplomy vyřizuje: MEOE, Tetényi ut. Budapest.

              Zasílá se: originál karet CAC + BOB, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Maďarský Show šampion  (super šampion)(MEOE, platnost od 16.4.2002)
 - 6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů

 - nejméně od tří různých rozhodčích
 - nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy
 - mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den!
 

            Diplomy vyřizuje: MEOE, Tetényi ut. Budapest.

            Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Maďarský šampion veteránů (MEOE, platnost od 16.4.2002)
 - 3x vítězství ze třídy veteránů "CAC veterán"
 - nejméně od dvou různých rozhodčích
 - nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní výstavy nebo klubové
 

          Diplomy vyřizuje: MEOE, Tetényi ut. Budapest.

          Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Slovinský šampion mladých (KZS) - platnost od 1. 7. 2000
 - 3x titul Vítěz mladých ze třídy mladých, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 24 měsíců psa
 - od tří různých rozhodčích !
 - 1x z výstavy mezinárodní 
 

          Diplomy vyřizuje: Kinoloska Zveza Slovenije, Ilirska 27, Slo - 61000, Ljubljana, Slovenia.

          Zasílá se: originál karet vítěze mladých, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Slovinský šampion (KZS) - platnost od 1.10. 2000
 - 4x CAC Slovinska
 - od čtyř různých rozhodčích !
 - nejméně 2x z mezinárodní výstavy
 - mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
 

          Diplomy vyřizuje: Kinoloska Zveza Slovenije, Ilirska 27, Slo - 61000, Ljubljana, Slovenia.

          Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Chorvatský šampion mladých (HKS)
 - 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 18 měsíců psa
 - nejméně od dvou různých rozhodčích
 - typ výstavy není určen
 

         Diplomy vyřizuje: Hrvatski kinološki savez,  Illica 61, HR-1000 Zagreb, Croatia.

         Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Chorvatský šampion (HKS)
 - 4x CAC
 - nejméně od tří různých rozhodčích
 - nejméně 2x z mezinárodní výstavy
 - mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
 

        Diplomy vyřizuje: Hrvatski kinološki savez,  Illica 61, HR-1000 Zagreb, Croatia.

        Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků. O diplom se musí požádat zvlášť a neposílají ho poštou.  

                          Může ho vyzvednout i někdo pověřený.

 

Rumunský šampion mladých (A.Ch.R.)
 - 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých
 - nejméně od dvou různých rozhodčích
 - 1x z výstavy mezinárodní 
 

        Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Rumunský šampion (A. Ch. R.)
 - 4x CAC
 - nejméně od dvou různých rozhodčích
 - nejméně 2x z mezinárodní výstavy;
 - mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
 

         Diplomy vyřizuje: AChR, str. Popa Tatu 61, Sector1, RO-1-70771 Bucuresti, Rumunsko.

         Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

Šampion San Marina (KCSM) - platnost od
 - 2x CAC bez dalších podmínek
 - CAC se zadává jen ve třídě otevřené!
 - San Marino pořádá ročně jen jednu mezinárodní výstavu.
 

          Diplomy vyřizuje: Kennel Club San Marino, Via F. Fiori 27, 47895 Domagnano, Republica San Marino.

          Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu.

 

Junior šampion Lucemburska (UCHL ) - platnost od
 - 1x vítězství JCACL z jakékoliv výstavy ve třídě mladých ve věku 9 - 18 měsíců
 

          Diplomy vyřizují na výstavě v Lucemburku na počkání nebo dodatečně: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage - Luxembourg
          Dokládá se: kopie karty junior šampiona, kopie rodokmenu, poplatek (15 EUR v roce 2003) uhradit poštovním šekem na

                                konto: 131622-90 nebo mezinárodní poštovní poukázkou: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage.

                                Na výstavě v Lucemburku lze šampionát zaplatit hotově v EUR, nutno přiložit kopii PP.

 

Šampion Lucemburska (UCHL ) - platnost od
 - 2x CACL ze třídy otevřené od dvou různých rozhodčích, minimálně 1 CAC musí být z mezinárodní výstavy, druhý může být z výstavy  klubové nebo 1x CACL získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů
 

          Diplomy vyřizuje: UCHL, Boite Postale 69, L-4901 Bascharage - Luxembourg
          Zasílá se: kopie karet CAC, kopie rodokmenu, poplatek 600 LUF (20 EUR v roce 2003) uhradit poštovním šekem na              

                            konto:131622-90 nebo mezinárodní poštovní poukázkou: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage.
Na výstavě v Lucemburku lze šampionát zaplatit hotově v EUR, nutno přiložit kopii PP a diplomu šampionátu dospělých. Diplom dojde poštou. Juniorský diplom tisknou na počkání.

 

Šampion Belgie ( SRSH ) - platnost od 1.1.2002
 - 4x CAC, který se zadává ve třídě otevřené nebo šampionů
 - nejméně od tří různých rozhodčích
 - nejméně 1x z mezinárodní výstavy

 - mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok
 - CAC získaný na výstavě organizované Royal Society St. Huberts platí za dva (ale ne vícekrát než jednou!)
 - Pozor, organizátorů výstav je více!

 

         Diplomy vyřizuje: Union Royale cynologique saint Hubert, Avenue A. Giraud 98, B-1030 Bruxels.

 

Šampion Itálie
 - CAC se zadává pouze ve třídě otevřené a pracovní

 - 4 CAC z čehož 2 musejí být z mezinárodních výstav

 - ocenění výborný 1  na klubové výstavě

 - Těchto 5 ocenění musí být od 4 rozhodčích.

 

         Diplomy vyřizuje: Ente nazionale Delle Cinofilia Italiana, Viale Corsica 20, I - Milano

 

Šampion Francie
 - CAC se zadává pouze ve třídě otevřené a pracovní.

 - 3x CAC za dobu delší než 1 rok, z toho 1 čekatelství CAC musí být získáni z MVP v Paříži a 1 čekatelství CAC ze speciální výstavy.

 - Přesné podmínky pro udělování titulu Francouzská šampion upravují jednotlivé chovatelské kluby /DKK,PRA.../

 

           Diplomy vyřizuje: Société Centrale Canine Pour I¨Amélion Mélioration, Des Races De Chiens en France 155, Avenjue  Jean   

                                        Jaures, F-93535 Aubervilliers Cedex

 

Šampion Dánska

 - 3 X CAC za dobu delší než 6 měsíců

 - od minimálně 2 rozhodčích

 - o CAC soutěží zvlášt psi a feny s V1 ze třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené a pracovní, zadává se pouze 1x CAC feně a 1x CAC

    psovi!!!

 - Pes i fena s V1 ze třídy šampionů nastupují poté o titul CACIB

 

           Diplomy vyřizuje:  DANSK KENNEL CLUB, Parkvej 1, DK-2680 SOLROSTRAND

 

Šampion Holandska

 - 4 x CAC nejméně od 2 rozhodčích,

 - čekatelství získané na mezinárodní výstavě v Amsterodamu nebo na klubové výstavě platí dvojnásobně jako 2 čekateltví CAC

 - soutěží psi s hodnocením V1 třídy mladých, otevřené pracovní a šampionů s hodnocením.

 - minimální věk pro získání posledního čekatelství je 27 měsíců

 

PRO ZAJÍMAVOST DOPLŇUJI:  V HOLANDSKU JE POŘADÍ TŘÍD NA VÝSTAVĚ NÁSLEDUJÍCÍ-MLADÝCH, ŠAMPIONŮ, OTEVŘENÁ, MEZITŘÍDA A PRACOVNÍ.TAKOVÉ POŘADÍ MÁ SVOJÍ LOGIKU-ROZHODČÍ NASADÍ PODLE TŘÍDY ŠAMPIONŮ LAŤKU A PAK MÁ VĚTŠÍ PŘEHLED V OSTATNÍCH TŘÍDÁCH.

 

            Diplomy vyřizuje: Raad Van Beheer OP Kynologisch gebied in Neverland, Postbus 75901, NL-1070 AX Amsterdam

 

Šampion Monaka

 - 2x CAC ze třídy otevřené a pracovní

 - za dobu delší než 1 rok

 

          Diplomy vyřizuje: Sociéte Canine de Monaco , Avenue d Ostende 12 , Palais des Congres, MC-98000 Monte Carlo

 

Nahoru [Zkratky ocenění] [Třídy hodnocení]


 

Domů | Co je nového | Starší - novinky | Naši pejsci | Eichi | Eico | Tanami | Co o nás napsali na Shiba Klubu | Dopisy | Standard Shiby | Ocenění | Radíme | Galerie-Foto našich psů | Galerie-štěňata Tanami | Galerie-Fotografie z výstav | Galerie-stěňata Eichi | Jedeme na výstavu | Termíny výstav | Kompletní adresář výstav v roce 2004 | Výsledky výstav 2007 | Výsledky výstav 2005 | Výsledky výstav 2004 | Výsledky výstav 2003 | Výstavní řády | Navštěvní kniha | Odkazy | Kontaktujte nás | Mapa stránek

 

S dotazy nebo problémy týkajícími se těchto  webových stránek se obraťte na hvezda.hane@seznam.cz.

logo našich stránek vytvořila Mgr. Petra Pohlová s přítelem, Copyright © 2004 květen 05 wEbBEw - HVĚZDA HANÉ. Všechna práva vyhrazena. RSS Feed

Naposledy změněno: 29. 04. 2008.